DICIONÁRIOS DE GALEGO PARA ISPELL/ASPELL/MYSPELL
(normativa de mínimos)
SourceForge.net Logo
INSTALACIÓN
 
USO
 
CUESTIÓNS
LINGÜÍSTICAS
 
LIMITACIÓNS
 
AMPLIACIÓNS
 
DESCARREGAR
 
OUTRAS NORMATIVAS

Neste site pode achar dicionários de galego, usando a normativa de mínimos, para 4 correctores ortográficos: Ispell, Aspell, MySpell (utilizado por Openoffice e Mozilla), e Excalibur.

En realidade os dicionários para Aspell, MySpell e Excalibur son derivados do dicionário para Ispell. Como por falta de tempo non podo actualizar moito este site, case toda a información que por aqui aparece fai referéncia ao Ispell, mais a maior parte é aplicábel tamén aos outros dous correctores.

Os catro dicionários poden ser usados, redistribuidos ou modificados sob os termos da Licenza Pública Xeral da GNU.

Ainda que o corrector ispell é orixinário do mundo Unix, onde está amplamente difundido, o noso dicionário pode-se usar tamén noutros sistemas operacionais. Tal é como se ve na páxina sobre o uso.

O dicionário orixinal, o correspondente ao Ispell, foi realizado por André Ventas e Ramón Flores. Os correspondentes a Aspell e MySpell son da autoria de Ramón Flores. Entanto que Alberto Míguez compilou a versión para o Excalibur.

A versión actual é a 0.5 (Xaneiro de 2003)


ADVERTÉNCIA
Imos pola versión 0.5 e ainda non está completo, mais xa vai sendo de bastante utilidade. Contodo ainda pode ter erros, e contamos coa colaboración d@s usuári@s para detectar e corrixir tais erros.


Comentários, novas palabras importantes, e erros poden enviar-se a Ramón Flores


Copyright André Ventas e Ramón Flores Última Actualización: 31 de Xaneiro do 2005